วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ Pink Tower และส่วนตกแต่งวาระปีใหม่ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ Pink Tower และส่วนตกแต่งวาระปีใหม่ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,500,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2564
Skip to content