วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

913,597.03

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2563