วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

จ้างออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

วงเงินงบประมาณ

1,100,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2565
Skip to content