วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

จ้างออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content