วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำ Infinite Lounge จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และเป็นของแจกในวาระต่าง ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน

จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำ Infinite Lounge จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และเป็นของแจกในวาระต่าง ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content