วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและผลิตสื่อ Infographic Animation สำรับช่องบริการพิเศษ (fast Lane) และ สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน MasterCard World Elite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 235,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบและผลิตสื่อ Infographic Animation สำรับช่องบริการพิเศษ (fast Lane) และ สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน MasterCard World Elite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 235,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content