วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร Professional Supervisor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ไดเรับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีแกรนด์ โปรดัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,449.25 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร Professional Supervisor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ไดเรับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีแกรนด์ โปรดัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,449.25 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content