วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมภายในกระบวนการให้บริการลูกค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500 บาท รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมภายในกระบวนการให้บริการลูกค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500 บาท รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content