วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant จาก บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด”

“จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant จาก บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content