วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) คู่มือการเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด”

“จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) คู่มือการเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content