วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างออกแบบและผลิตของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth”

“จ้างออกแบบและผลิตของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content