วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสิน ของแจกวาระวันออมสิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.64 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสิน ของแจกวาระวันออมสิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.64 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

9,998,100.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2564
Skip to content