วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2564
Skip to content