วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือธนาคารโรงเรียนต้นแบบ ธนาคารออมสิน ฉบับรวมเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 179,760 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือธนาคารโรงเรียนต้นแบบ ธนาคารออมสิน ฉบับรวมเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 179,760 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

179,760.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2563