วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

วงเงินงบประมาณ

969,271.27

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567
Skip to content