วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบและจัดกิจกรรมงาน GSB SMEs Start Up Showcase Best Shop ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสนับสนุนช่องทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Start Up

จ้างออกแบบและจัดกิจกรรมงาน GSB SMEs Start Up Showcase Best Shop ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสนับสนุนช่องทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Start Up

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content