วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบเละผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการกันเงินสำรองตามมาตรฐาน TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างออกแบบเละผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการกันเงินสำรองตามมาตรฐาน TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

657,836.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566
Skip to content