วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับภาพลักษณ์องค์กรหรือธุรกิจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าบุคคล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับภาพลักษณ์องค์กรหรือธุรกิจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าบุคคล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

3,997,520.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564
Skip to content