วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างออกแบบหรือพัฒนาธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารโรงเรียน “

“จ้างออกแบบหรือพัฒนาธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารโรงเรียน “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content