วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตงลงราคาเเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ดี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 489,204.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตงลงราคาเเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ดี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 489,204.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

489,204.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2564
Skip to content