วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบสร้างสรรค์ Art Work ( Create New Theme ) ติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบสร้างสรรค์ Art Work ( Create New Theme ) ติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

597,937.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2564
Skip to content