วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบผลิตและติดตั้งซุ้มวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกรอิ้งเวย์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 249,164.48 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบผลิตและติดตั้งซุ้มวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกรอิ้งเวย์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 249,164.48 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

249,164.48

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2563