วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

1,565,200.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2565
Skip to content