วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 1 พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab )

จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 1 พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab )

วงเงินงบประมาณ

972,687.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2563