วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบถ่ายภาพนิ่ง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

จ้างออกแบบถ่ายภาพนิ่ง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

989,750.00

วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2563