วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบจัดทำบููธธนาคารออมสินในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 และงาน BOT Digital Finance Conference 2022 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดดิวเลท อีเวนท์ เอเจนซี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 379,999.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างออกแบบจัดทำบููธธนาคารออมสินในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 และงาน BOT Digital Finance Conference 2022 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดดิวเลท อีเวนท์ เอเจนซี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 379,999.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

379,999.80

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2565
Skip to content