วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Money Expo ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Money Expo ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

27,987,095.48

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565