วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

1,799,740.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565
Skip to content