วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างอบรมโครงการงานบรรยายให้ความรู้นวัตกรรมในหัวข้อ “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business” พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 300,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างอบรมโครงการงานบรรยายให้ความรู้นวัตกรรมในหัวข้อ “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business” พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 300,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2565
Skip to content