วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ช่องทาง Social Media ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดิจิมัสเกตเทียส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,048 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ช่องทาง Social Media ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดิจิมัสเกตเทียส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,048 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,048.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ค. 2567
Skip to content