วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างสำหรับการเช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างสำหรับการเช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

565,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2565
Skip to content