วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างสำรวจพื้นที่ธนาคารออมสินสาขา สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จำนวน 200 สาขา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ้างสำรวจพื้นที่ธนาคารออมสินสาขา สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จำนวน 200 สาขา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วงเงินงบประมาณ

1,070,000.00

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2567
Skip to content