วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วงเงินงบประมาณ

11,046,732.84

วันที่ประกาศ : 10 ก.ค. 2567
Skip to content