วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศสเปน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าเดินทาไปต่างประเทศและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศสเปน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าเดินทาไปต่างประเทศและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วงเงินงบประมาณ

8,634,700.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565
Skip to content