วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างศิลปินวง SBFIVE เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่กับลูกค้าธนาคารออมสินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ GSB Coin Application

จ้างศิลปินวง SBFIVE เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ใหม่กับลูกค้าธนาคารออมสินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ GSB Coin Application

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content