วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network เว็บไซต์ www.thaipublica.org โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท ไทยพับลิก้า จำกัด

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network เว็บไซต์ www.thaipublica.org โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท ไทยพับลิก้า จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content