วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อออนไลน์ www.clubhoon.com ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจทีเอ็น. ครีเอทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อออนไลน์ www.clubhoon.com ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจทีเอ็น. ครีเอทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

288,000.00

วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2567
Skip to content