วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 240,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 240,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

240,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567
Skip to content