วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ ทุบโต๊ะข่าว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพานิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 267,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ ทุบโต๊ะข่าว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพานิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 267,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

267,500.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2564
Skip to content