วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮาช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 385,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮาช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 385,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

385,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563
Skip to content