วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพัันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์์

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพัันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์์

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563