วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธูรกิจภาพลักษณ์

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธูรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

1,600,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2563