วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วงเงินงบประมาณ

2,380,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563