วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาทางนิตยสาร เที่ยวรอบโลก โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาทางนิตยสาร เที่ยวรอบโลก โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

115,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร