วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์นิว ทีวี ช่อง 18 โดยวิธีตกลงราคา

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์นิว ทีวี ช่อง 18 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร