วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดา (ผู้เชี่ยวชาญในการรื้อถอน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 318,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดา (ผู้เชี่ยวชาญในการรื้อถอน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 318,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

318,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2563