วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสำหรับจ่ายน้ำอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ปุณคณา โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 443,893.78 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสำหรับจ่ายน้ำอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ปุณคณา โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 443,893.78 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

470,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2564
Skip to content