วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

วงเงินงบประมาณ

669,900.00

วันที่ประกาศ : 14 ม.ค. 2564