วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์ “

“จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์ “

วงเงินงบประมาณ

2,720,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2561