วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 ใบนำส่งเงิน (อส.92) จำนวน 100 เล่ม รายการที่ 2 ใบรับชำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) จำนวน 80,000 เล่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 ใบนำส่งเงิน (อส.92) จำนวน 100 เล่ม รายการที่ 2 ใบรับชำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) จำนวน 80,000 เล่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์

วงเงินงบประมาณ

1,012,930.00

วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 2564
Skip to content